MICROSOFT EXCEL 2016 (INTERMEDIATE LEVEL)

Kursus Microsoft Excel 2016 (Intermediate Level) telah diadakan di Centre of Learning, Level 4, Menara BDB yang telah dihadiri seramai 28 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan Kumpulan BDB. Latihan tersebut telah dikendalikan oleh Tenaga Pengajar Luaran iaitu En. Mohd Saidul Nizam dari Global Excel Hub Sdn Bhd.

Dengan adanya kursus ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kefahaman dan pengetahuan serta secara praktikal dalam menggunakan perisian tersebut dengan lebih mendalam.

Featured Posts
Recent Posts