TRAINING HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT, RISK CONTROL (HIRARC) WORKSHOP’ SESI #1

kerja mereka dengan lebih berkesan. Kumpulan BDB telah menganjurkan kursus berkenaan keselamatan dalaman yang bertempat di Centre of Learning, Level 4, Menara BDB dan telah dihadiri seramai 25 orang kakitangan.

Latihan tersebut telah dikendalikan oleh Fasilitator Dalaman BDB Kumpulan yang terdiri daripada En. Muhammad Azizi Bin Abd. Hameed (BDB Land Sdn Bhd) dan En. Muhamad Aniff Bin Ahmad Asri (BDB Infra Sdn Bhd) bersama dengan En. Zulhafizi Bin Ahmad dan En. Izam Zairie Bin Ishak (BDB Synergy Sdn Bhd).

Program selama satu (1) hari ini adalah bertujuan bagi Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko atau lebih dikenali sebagai HIRARC yang merupakan kaedah bagi membolehkan sesuatu organisasi menguruskan hazard yang wujud ditempat.

Featured Posts
Recent Posts