BINA DARULAMAN BERHAD MENEMPUH PASARAN TIDAK MENENTU DENGAN RANCANGAN DAN STRATEGI TANGKAS YANG MAMP


BDB Senior Independent Director Dato' Asri Hamidon, BDB Non-Independent Non-Executive Director Tuan Abdul Rahman Abdullah, BDB Independent Non-Executive Director Datuk Mohd Radzif Mohd Yunus.

KUALA LUMPUR, APRIL 19: Bina Darulaman Berhad (BDB) yakin dapat mengatasi persekitaran

perniagaan semasa yang mencabar dengan memanfaatkan bank tanah yang belum dibangunkan

(bernilai RM344.4 juta) dalam mengekalkan perkembangan masa depan. Inilah mesej yang

disampaikan kepada para pemegang saham semasa mesyuarat agung tahunan syarikat hari ini.

Kedudukan kewangan Kumpulan yang stabil ditunjukkan dalam kunci kira-kiranya yang sihat dengan

rizab tunai yang kukuh sebanyak RM119.8 juta, dan jumlah aset bernilai RM802 juta pada 31 Dis 2017.

Kewangan syarikat kekal kukuh dengan jumlah ekuiti sebanyak RM515.7 juta berbanding RM537.0

juta pada 2016. Aset ketara bersih sesaham adalah RM1.70 berbanding RM1.77 pada 2016.

Kumpulan mencatat perolehan sebanyak RM251.7 juta pada tahun 2017 berbanding RM356.6 juta

yang dicapai pada tahun sebelumnya, dan kerugian sebelum cukai sebanyak RM6.3 juta berbanding

keuntungan sebelum cukai sebanyak RM52.5 juta pada tahun sebelumnya.

Nisbah hutang kepada ekuiti Kumpulan menurun kepada 0.31 pada 31 Disember 2017 daripada 0.66

pada 2016. Pada 2017, Kumpulan melangsaikan pinjaman pembinaan Kolej Universiti Insaniah di bawah kontrak Inisiatif Kewangan Persendirian (PFI), lebih awal, selepas menerima bayaran balik daripada Kerajaan Negeri Kedah, Kumpulan juga telah menubuhkan Program Sukuk Wakalah dengan had sehingga RM100 juta untuk keperluan modal kerja. Program ini telah diberikan penarafan MARC-2IS jangka pendek, oleh Malaysian Rating Corporation Berhad - menunjukkan keupayaan mantap untuk membuat pembayaran tepat pada masanya bagi instrumen yang dikeluarkan.

Bahagian Hartanah merekodkan hasil yang lebih rendah sebanyak RM81.4 juta berbanding RM213.0

juta pada tahun 2016. Bahagian ini mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM25.0 juta bagi

tahun 2017 berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak RM38.7 juta pada tahun sebelumnya.

Pendapatan daripada pelupusan bank tanah menyumbang dengan ketara kepada keuntungan tahun

sebelumnya. Pengurangan pendapatan dan keuntungan pada tahun 2017 adalah disebabkan oleh

pengiktirafan yang lebih rendah terhadap projek-projek yang hampir selesai seperti perbandaran

Bandar Darulaman dan Darulaman Perdana.

Bercakap pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat, Pengerusi BDB Dato’ Paduka Haji Rasli Bin Basir

berkata tumpuan utama sekarang adalah untuk memasang strategi untuk pertumbuhan jangka

panjang dan kemapanan. "Pasaran hartanah tetap mencabar, dan sentimen pasaran yang suram dijangka akan berterusan pada 2018. Situasi ini memaksa bahagian untuk kekal tangkas dalam strategi dan pelan tindakannya. Bahagian ini akan memberi tumpuan untuk membersihkan inventori unit sedia ada dan memperkenalkan produk baru dan inovatif yang sepadan dengan keperluan pasaran," katanya. Kira-kira 75% daripada pelancaran produk akan menjadi rumah mampu milik berharga RM400,000 dan ke bawah, beliau berkata.

"Sebagai sebahagian daripada strategi untuk kemapanan jangka panjang, BDB Land Sdn Bhd akan

terus menawarkan kehidupan berkualiti di bandar-bandar bersepadunya selain pembangunan

komersil untuk meningkatkan gaya hidup masyarakat di perbandaran ini," katanya. Hasil bagi segmen pembangunan hartanah jatuh 62% berbanding TK2016 akibat pengiktirafan yang lebih rendah bagi projek-projek yang berterusan . Kejatuhan hasil ini juga adalah kerana ketetapan

permohonan pinjaman perumahan yang ketat yang mengehadkan akses pelanggan terhadap

pembiayaan yang dikehendaki. Ini mengakibatkan pembatalan tempahan dan ramai pelanggan perlu berkompromi dengan beralih daripada produk pilihan yang terdahulu dengan harga lebih daripada RM400,000 kepada produk yang lebih murah untuk memudahkan permohonan pembiayaan.

Beberapa projek yang dirancang untuk dilancarkan pada 2017 telah ditangguhkan kerana sentimen

pasaran yang lemah. Bagaimanapun, BDB Land Sdn Bhd terus melancarkan hartanah di Bandar

Darulaman, Darulaman Perdana dan Darulaman Utama pada 2017 manakala Kedah Holdings Sdn

Bhd melancarkan pembangunan poketnya di luar Kedah di Kuala Kangsar.

Bahagian Jalan & Kuari mencatatkan pendapatan sebanyak 6% lebih rendah sebanyak RM104.3 juta

berbanding RM111.5 juta pada tahun sebelumnya, disebabkan oleh sumbangan yang lebih rendah

daripada projek penyenggaraan jalan raya dan lebuh raya negeri.

Sumbangan keuntungan menurun daripada RM25.9 juta pada 2016 kepada RM13.3 juta pada tahun

2017 berikutan peningkatan kos pengeluaran. Sebagai tambahan kepada loji kuari dan premix sedia

ada di Bukit Perak Pendang, bahagian ini telah berjaya memulakan operasi Loji Kulim Premix baru di

Kulim, Kedah pada awal tahun 2017. Loji ini dijangka menyediakan kapasiti tambahan sebanyak

150,000 tan metrik premix setiap tahun .

Selain kontrak sedia ada, bahagian itu berjaya mengembangkan portfolionya dengan memperoleh

kontrak pengairan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun ini.

Bahagian Kejuruteraan & Pembinaan menyumbang hasil yang lebih tinggi sebanyak RM55.7 juta

berbanding RM25.6 juta pada 2016 tetapi keuntungan lebih rendah sebanyak RM3.2 juta berbanding

RM4.0 juta pada 2016. Ini disebabkan oleh margin yang lebih rendah daripada projek pembinaan yang

berterusan. Bahagian Riadah menyumbang RM7.7 juta kepada pendapatan Kumpulan berbanding RM4.6 juta yang dicatatkan pada tahun lepas. Peningkatan perolehan sebanyak 67% disebabkan oleh sumbangan yang lebih tinggi daripada aktiviti golf, hotel, makanan dan minuman dan pembukaan taman tema air baru.

Bahagian mencatatkan kerugian sebelum cukai yang lebih tinggi sebanyak RM0.1 juta terutamanya

disebabkan perbelanjaan pentadbiran dan overhed yang lebih tinggi. Kos ini diperlu untuk membolehkan pembukaan "Fantasia Aquapark" di Bandar Darulaman pada November 2017.

Dato 'Rasli memberi jaminan bahawa usaha sedang dilakukan untuk mengukuhkan prestasi kewangan

Kumpulan. Ini terutamanya dengan memastikan projek-projek disiapkan mengikut masa, bajet dan

kualiti yang ditetapkan melalui pengenalan Teknologi IBST, meningkatkan strategi jualan dan

pemasaran serta mempromosikan Bahagian Riadah (Fantasia Aqua Park Fasa 1 & 2, Darulaman Trails

and Sanctuary dan Taman Darulaman) sebagai aliran perniagaan baru. Axis Commercial Hub di Bandar Darulaman yang dilancarkan pada April 16, terdiri daripada 41,000 kaki persegi ruang runcit, turut menyumbang kepada prospek BDB yang memberangsangkan untuk satu lagi tahun yang menarik.

Tags:

Featured Posts