Pemberian Zakat Rumah ke Rumah

Pada tahun ini BDB telah memperuntukkan sebanyak RM212,500 hasil dari zakat perniagaan untuk diberikan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Sebanyak RM150,000 telah diberikan kepada 650 orang penerima daripada tiga buah kawasan iaitu kawasan Pendang, Kuala Nerang dan Sik.

Sebanyak RM50,000 pula akan diberikan kepada 100 orang daripda kawasan Ayer Hangat, Langkawi. Baki dari duit tersebut sebanyak RM 12,500 telah dibahagikan secara perseorangan kepada 6 buah keluarga yang memerlukan di sekitar negeri Kedah.

Pemberian zakat rumah ke rumah diadakan di kawasan Mukim Gunong, Pendang, Kuala Ketil dan Sungai Layar. Mereka yang terpilih untuk menerima bantuan wang zakat ini mengalami kesukaran dan kedaifan dalam kehidupan . Menurut Dato’ Izham, semoga bantuan yang diberikan ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam kehidupan mereka.

Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Dato’ Izham Yusoff , Pengarah Urusan Kumpulan BDB sambil diperhatikan oleh Encik Sajahan , Pengurus Kanan Komunikasi Korporat Kumpulan.

Oleh: Nur Shafiqah Huda binti Mohd Rashidi Pelajar Praktikal, Komunikasi Korporat Kumpulan Bina Darulaman Berhad

Featured Posts