BOARD OF DIRECTORS

Dato Sharil.jpg

DATO’ MOHAMED SHARIL TARMIZI

Chairman

Dato' Haji Asri.jpg

DATO' HAJI ASRI BIN HAMIDON

Senior Independent Director

Ir%20Khairil_edited.jpg

YB SENATOR IR. TS. HAJI KHAIRIL NIZAM

BIN KHIRUDIN

Independent Non-Executive Director

Syed Yussoff.jpg

SYED YUSSOF BIN SYED OTHMAN

Non-Independent Non-Executive Director

Dato'%20Haji%20Abdul%20Rahman_edited.jpg

DATO' HAJI ABDUL RAHMAN

BIN ABDULLAH

Non-Independent Non-Executive Director

Haji%20Muhamad%20Sobri%20Bin%20Osman_edi

HAJI MUHAMAD SOBRI BIN OSMAN

Non-Independent Non-Executive Director

Dato'%2520Zakiah_edited_edited.jpg

DATO’ ZAKIAH BINTI KASSIM

Independent Non-Executive Director

En_edited_edited.jpg

MOHAMAD IBRAHIM BIN GHAZALI

Independent Non-Executive Director